THINK CULTURE

Bonding. Yüksek Performans Ekipleri Geliştirin!

800 800 Yolaçaner Consulting

Olumlu sosyal etkileşim (OSE) çalışmaları ile kurum, şirket ve işletmelerin performansını artırma yaklaşımı modern yönetim trendleri arasında önemini korumakta. Bonding (duygusal bağ geliştirme) konsepti OSE bağlamında hayati önem taşıyor, çünkü…

read more

Topsharing. İş-Hayat Dengesini Önemseyin!

940 788 Yolaçaner Consulting

Yönetici pozisyonunu iki kişiye paylaştırmak inovatif bir çalışma modeli olarak gitgide kabul görmekte. 80’lerde Amerika’da geliştirilen model artık Avrupa’da da yaygınlaşıyor. İngiltere’de şirketlerin %48’i, Almanya’da ise %15’i topsharing modelini kültürlerine…

read more
Kurum Kültürünü Neler Çürütür?

Kurum Kültürünü Neler Çürütür?

940 788 Yolaçaner Consulting

Kurum kültürü, basit bir ifadeyle bir grup insanın düşünce ve davranışlarının, yani kolektif karakterin temsilidir. [*] Kolektif karakteri etkileyen iki önemli faktör sayabiliriz: (1) Güven (2) Diyalog Bu ikisi kurumda…

read more

Kurum Kültürüne Yatırım Yapın!

940 788 Yolaçaner Consulting

Belirgin ve ayrıştırıcı bir kurum kültürü olmayan ve/veya kültürünü sistematik şekilde geliştirmeye çaba göstermeyen bir yönetim ekibi stratejik açıdan da MUTLAKA sıkıntılar yaşayacaktır. Çünkü kültürel gelişmişlik seviyesi (bu seviyeyi hangi…

read more
X