Blog - Strateji Danışmanlığı | Liderlik Eğitimi | Yönetim Danışmanı 
 • Eposta: info@yolacanerconsulting.com

  Blog

  Kısa, Somut, Uygulanabilir Fikirler

  Planlı Fırsatçılık. Gelecek Çok Yakında!

  800 800 Strateji Danışmanlığı | Liderlik Eğitimi | Yönetim Danışmanı

  Fırsatçılık kavramı stratejik yönetim açısından genelde yanlış yorumlanır. Gelecek henüz uzakta olduğundan konularla günü geldiğinde ilgilenmek ve fırsatları ortaya çıkınca değerlendirmek gerektiği düşünülür. Dere görünmeden paçaları sıvamaya gerek olmadığı fikri profesyonel yönetim prensiplerine aykırıdır.  Çünkü, gelecek sanıldığı kadar da uzakta değildir… Bu sebeple de, üst yönetim olarak geleceğe bugünden hazırlık yapmanız çok önemlidir… Stratejik yönetim…

  read more

  İçgörü Temelli Liderlik. Gerçeklerle Yüzleşin!

  800 800 Strateji Danışmanlığı | Liderlik Eğitimi | Yönetim Danışmanı

  Belirsizliklerin dorukta olduğu ve eşi benzeri görülmemiş yönetsel sınamaların liderlere meydan okuduğu bu zamanlarda, içgörü temelli liderlik konsepti son derece pratik ve etkili bir öğreti olarak karşımıza çıkıyor … İçgörü temelli liderliğin ana teması, ancak ve ancak kendi iç dünyasını (a) iyi tanıyan ve (b) etkin yönetebilen bir insanın, başkalarına liderlik edebileceği üzerine kuruludur. Bu…

  read more

  Bonding. Yüksek Performans Ekipleri Geliştirin!

  800 800 Strateji Danışmanlığı | Liderlik Eğitimi | Yönetim Danışmanı

  Olumlu sosyal etkileşim (OSE) çalışmaları ile kurum, şirket ve işletmelerin performansını artırma yaklaşımı modern yönetim trendleri arasında önemini korumakta. Bonding (duygusal bağ geliştirme) konsepti OSE bağlamında hayati önem taşıyor, çünkü insanlararası duygusal bağın nasıl geliştirilebileceğine dair yöntemler üzerinde yoğunlaşıyor. Bonding konseptince çalışanlar arasında oluşması arzulanan duygusal bağ hiçbir zaman kendi kendine gelişmez. Aksine, çalışanları birbirine…

  read more

  Organizasyonel Enerji İyi Yönetilmeli!

  800 800 Strateji Danışmanlığı | Liderlik Eğitimi | Yönetim Danışmanı

  Yönetim bilimsel araştırmalar organizasyonel enerji seviyesi ve kurumsal başarı arasındaki güçlü pozitif bağı tasdik ediyor. Kurumsal başarının yolu belli: Yönetimler örgütsel enerjiyi yoğunlaştırmalı, seferber etmeli, sürekliliğini sağlamalı ve, en önemlisi, stratejik hedeflere yönlendirmeli. Bunu başaran işletmeler (1) daha hızlı inovasyon üretebiliyor, (2) piyasa koşullarının gerektirdiği değişim süreçlerini göreceli daha az dirençle gerçekleştirebiliyor ve (3) neticede…

  read more

  Sigortacılığın Ekonomisi

  800 800 Strateji Danışmanlığı | Liderlik Eğitimi | Yönetim Danışmanı

  Sigorta şirketlerinin finans sisteminde yeri önemlidir. Bir yandan sistemin risk alma kapasitesini artırıcı bir rol üstlenirler, çünkü herhangi bir riskin sigorta edilmesi, onun değerlendirilip parasal etkisinin belirlenmesi anlamına gelir. Diğer yandan da sistemde sermaye birikimini pekiştirici rolleri vardır, çünkü riskler karşılığında talep edilen primler finans sistemine yatırım olarak giriş yapar. Sigorta şirketleri topladıkları risk primlerini…

  read more
  Duygu Yönetimini Önemseyin!

  Duygu Yönetimini Önemseyin!

  800 800 Strateji Danışmanlığı | Liderlik Eğitimi | Yönetim Danışmanı

  Kurumlar ve/veya şirketler birçok insanın iç içe çalıştığı ve bu nedenle de duyguların yoğun varlık gösterdiği ortamlardır. Bu ortamlarda duygular (1) olumlu ya da olumsuz davranışlara sebep olurlar, (2) yönetim tarafından kurumun lehine, ya da aleyhine kullanılırlar ve (3) çalışanlar arası etkileşimlerin kalitesini belirlerler. Hata yapmayın: Duygu yönetimi, şirket stratejilerinin uygulanmasında rol oynayan çok önemli…

  read more

  Olumlu Sosyal Etkileşim İle Viral Etki Yaratın!

  800 800 Strateji Danışmanlığı | Liderlik Eğitimi | Yönetim Danışmanı

  Kurum kültürü gelişimi dahlinde önemi gitgide artan olumlu sosyal etkileşim konsepti kapsamında yapılan bilimsel araştırmalar şunu gösteriyor: Her kurumun temelini beraber çalışan insanlar oluşturur ve çalışanlar arasındaki etkileşimler ne kadar nitelikli, güvene dayalı ve psikolojik açıdan besleyici olursa, kurumun performansı da o kadar yüksek ve sürdürülebilir olacaktır. Kaliteli sosyal etkileşim içinde olan çalışanlar hem zihinsel…

  read more
  Sıra Dışı İş Modelleri - Zappos.com

  Sıra Dışı İş Modelleri – Zappos.com

  800 800 Strateji Danışmanlığı | Liderlik Eğitimi | Yönetim Danışmanı

  ABD’li Tony Hsieh 1998’de ortak kurucusu olduğu LinkExchange’i Microsoft’a $265 milyon’a sattıktan sonra, yatırımcı kimliğiyle girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam ediyordu. 1999’da E-ticaret şirketi Zappos’a tohum sermayesi (seed capital) yatırımı yapmıştı ve akabinde danışman olarak şirkete özellikle yazılım alanında tecrübelerini aktarmaya başlamıştı. Zamanla, Tony Hsieh Zappos iş modelini beğenmiş ve kurucularının adanmışlığına da hayran kalmıştı. Sıra…

  read more
  Psikolojik İhtiyaçları Dikkate Alın!

  Psikolojik İhtiyaçları Dikkate Alın!

  800 800 Strateji Danışmanlığı | Liderlik Eğitimi | Yönetim Danışmanı

  Psikolojik ihtiyaçları dikkate alan modern lider, aslında insan ve hayat sevgisini yaşamının ve liderlik anlayışının merkezine yerleştirmiş ve/veya yerleştirmek için ortalamanın çok üstünde kişisel çaba gösteren kişidir. Zira, hem biyografiler hem de araştırmalar, insanları sevmeyen ve hayata öfkeli liderlerin son tahlilde çevrelerine zarar verdiklerini göstermektedir. Psikolojik İhtiyaçları Dikkate Alın! İnsan Sevgisi = İnsanların Psikolojik İhtiyaçlarına…

  read more

  Focusing. Odaklanan Kazanır!

  800 800 Strateji Danışmanlığı | Liderlik Eğitimi | Yönetim Danışmanı

  Yönetimler özellikle kriz dönemlerinde focusing’in, yani odaklanma veya sadeleşmenin ne denli önemli ve gerekli olduğunu mecburiyetten anlar. Piyasalar iyiyken iş birimlerinde, örgüt yapısında ve maliyetlerde dallanıp budaklanan kurumlar, piyasalar daraldığında da tekrar büyük bir çaba ile sadeleşmek zorunda kalırlar. Oysa focusing anlayışında konu bahis olan odaklanma prensibi, devamlı göz önünde bulundurulması gereken, defaatle kontrol edilen…

  read more
  X