• Eposta: info@yolacanerconsulting.com

Güven Nasıl Aşılanır?

  • 0
940 788 Yolaçaner Consulting

Güven kurumun besleyici toprağıdır ve güven kültürünün hakim olduğu kurumlarda üç ayrıştırıcı özelliği açıkça gözlemlersiniz:

Ortak Kimlik, Ortak Değerler, Ortak Misyon

Güven Nasıl Aşılanır?

Ortak bir kimlik paylaşan çalışanlar kuruma ait olmaktan gurur duyar…

Öte yandan, ortak değerler çalışanların ilişki ve etkileşimlerine hem iyi hem de zor dönemlerde yön vererek kurum içi denge ve sağlamlığı güvence altına alır…

Ortak misyon veya, başka bir deyişle, ortak varoluş sebebi ise herkesin sorumluluk üstlenerek müşterek vizyona katkı sağlamak için çalışmasının dayanağıdır…

Bu ışıkta, yapılan işler anlam kazanır ve çalışanlar da vizyon uğruna kağıt üstünde beklenenden çok daha fazla çaba göstermeye ve kendi arzularıyla ek sorumluluk almaya heves eder.

Güven kültürünün bu üç unsuru (1) ortak kimlik, (2) ortak değerler ve (3) ortak misyon liderin sorumluluk alanına girer ve başarıyla geliştirildiğinde oluşan kurum kültürü kopyalanması zor bir rekabet avantajına dönüşür.

Güven Nasıl Aşılanır?

ANCAK: Bunu başarmak için liderin güvene ihtiyacı vardır!

Zira, güven ortak kimliğin, değerlerin ve misyonun yeşermesini ve güçlü bir kurum kültürünün oluşmasını mümkün kılan besleyici topraktır ve kurumda güven oluşmadığı takdirde, ortak kültür de oluşamaz.

Bilakis, yıkıcı mücadeleler içinde olma potansiyeli yüksek, performans köstekleyici alt kültürlerin oluşması için ortam hazırlanır.

Güven bağlamında liderin belli başlı kritik alanlarda faaliyet göstermesi önemlidir…

Bu yazımda aralarından iki tanesine, (1) çalışanlara yönelik dürüstlüğe ve (2) nezaket kurallarına değinmek istiyorum.

Çalışanların Hatası Liderin Hatasıdır

Çalışanların hataları prensip olarak liderin hatalarıdır ve dış temsilde sorumluluk sadece onundur ve gerçek lider “ben yapmadım” bahanesiyle sorumluluk almaktan kaçmaz.

Lider niteliğinde bir patron çalışanlarına kurum dışında ve içinde (özellikle üst mercilere yönelik) mutlaka sahip çıkar ve hatalarından ötürü onlara katiyen sırtını dönmez.

Ne var ki, dışarıda çalışanlarına kanat geren lider, güvenli ekip ortamında yapılan hataları bir yandan açıkça dile getirir ve öte yandan da düzeltilmelerini kararlılıkla talep eder.

Neticede her çalışan şuna inanmalıdır:

“Amirime güvenebilirim; beni kötü günümde de kollar, destekler ve güvendiğinden hatalarımı düzeltmem için fırsat tanır.”

Liderin Hatası Sadece Liderin Hatasıdır

Sanki bazılarınızın “ama sadakat ve dayanışma karşılıklı olmalı” dediğini duyabiliyorum…

Ancak, güven aşılamak istiyorsanız, (1) ne hatalarınızın sorumluluğunu çalışanlarınızla paylaşmaya yeltenmeli, ne de (2) iç sesinizin hatalarınızı ekibinize yansıtma girişimlerine yol vermelisiniz.

Bu bir farkındalık, irade ve neticede karakter meselesidir.

Hatayı düzeltmek için elbette ekibinizden yardım talep edeceksinizdir, fakat hatanızı her yöne ve herkese itiraf etme büyüklüğünü güven kültürü uğruna göstermelisiniz.

Evet! En kötü ihtimalde istifanız istenebilir. Ancak bunu hem göze almak zorunda hem de gerekirse kendiniz önermek durumundasınız.

Modern ve sorumlu liderlik anlayışı bunu gerektirir…

Güven Nasıl Aşılanır?

Çalışanların Başarısı Çalışanlara Aittir

Gerçek lider hiçbir zaman çalışanların başarısını kendisine mal etmez.

Ne yazık ki, bu dürüstlüğü sadece pek az kurumda gözlemliyorum ve hatta buna zıt bir anlayışı kendisine kariyer yöntemi yapan yöneticiler biliyorum…

Bu tür davranışları görmemezlikten gelen bir lider kurumuna uzun vadede çok büyük zarar verecektir. Garantisini veririm.

Lider olarak ekibinizin ve çalışanlarınızın performansıyla gurur duymalı ve başarıları herkesin önünde takdir etme asaletini mutlaka sergilemelisiniz. Bunu yapabilirseniz, kimseyi şımartmaz, bilakis güven, diyalog ve yüksek performans kültürü adına büyük ilerleme sağlarsınız. Bunun da garantisini veririm.

Güven Nasıl Aşılanır?

Nezaket Kurallarını Mutlaka Önemseyin

Nezaket kuralları tüm kurum çalışanları tarafından kabul edilip uygulanmalı ve siz lider olarak bu konuda öncü, destekçi ve denetçi rol üstlenmelisiniz.

Nezaketi lütfen yapmacık tavır, tumturaklı konuşma ve/veya abartılmış kibarlıkla karıştırmayın. Önemli olan cilalı davranışlar değil, samimi görgüdür.

Benim kastettiğim nezaket insanların beraber çalışmasını ve birlikte iyi ve verimli zaman geçirmelerini mümkün kılan asgari edep ve incelliktir.

Bugünlerde nezaket ülkemiz insanlarında maalesef sık rastladığımız bir özellik değil. Aksine, tahammülsüzlük, sabırsızlık ve doyumsuzluk çok daha yaygın olmakla beraber artık uygarlığı bile arar duruma geldik.

Katılır mısınız? Bilemiyorum; ancak benim gözlemlediklerim ağırlıklı olarak bu yönde…

Nezaketsizlik kanserine karşı lider olarak mutlaka önlem almalısınız!

Nezaket eğitimi almamış çalışanların, KESİNLİKLE aşağı görülmeden (eşdeğerlilik prensibi) bu yönde eğitilmelerini sağlamak da sorumluluğunuz dahilindedir.

Nezaketin kurum kültürüne bir değer olarak yansımasını (1) kurumsal eğitim programınız dahilinde yapılan grup çalışmaları ile nezaket kurallarının belirlenmesi ve (2) bu kuralların öncelikle siz ve yönetim ekibiniz tarafından yaşanmasıyla sağlayabilirsiniz.

Edepsiz ve kaba davranışlara hiçbir zaman izin vermemenizi, hatta bu konuda toleranssız olmanızı tavsiye ederim.

Kontrolsüzce bağırıp çağıran, küfür kullanan, söz kesmeden dinlemesini bilmeyen, kadınlara saygılı olmak istemeyen, insanların zaafiyetleriyle alay eden, dayanışma yerine zorbalığı seçen ve (bu çok önemli) insanların eşdeğerli olduğunu kabul etmeyen çalışanları uyarıp disipline edemeyen liderler  güven kültürü oluşturamazlar.

Ancak hata yapmayın! Çalışanlarınızın sizi ve/veya kurumunuzu eleştirmeleri, değişim talep etmeleri ve bazı kararlara dahil olma beklentisi göstermeleri, nezaketsizlik değil, güven ve performans kültürü açısından önemli olan sorumluluk alma arzusudur. Bu arzuyu önemsemenizi de samimiyetle öneririm.

Sosyal medya hesaplarım 

Twitter: https://twitter.com/UTYolacaner

Facebook: www.facebook.com/yolacanerconsulting

Google+: https://plus.google.com/utyolacaner/post

LinkedIn: https://tr.linkedin.com/in/utyolacaner

  • 0

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X