• Eposta: info@yolacanerconsulting.com

Kurum Kültürüne Yatırım Yapın!

  • 0
940 788 Yolaçaner Consulting

Belirgin ve ayrıştırıcı bir kurum kültürü olmayan ve/veya kültürünü sistematik şekilde geliştirmeye çaba göstermeyen bir yönetim ekibi stratejik açıdan da MUTLAKA sıkıntılar yaşayacaktır.

Çünkü kültürel gelişmişlik seviyesi (bu seviyeyi hangi faktörlerin belirlediğini birazdan vereceğim) stratejik hamlelerin kuruma uygulanabilirliğini belirler.

Örneğin, yönetim kurumuna (yani çalışanlara) hedef koymayı ve uzun vadeli düşünmeyi  aşılamamışsa, uzun soluklu değişim projeleri gerçekleştiremez.

Çalışanlar zor dönemleri aşamaz, kolaya kaçar ve/veya pes ederler.

Neticede, değişim planı da kağıt üstünde kalır.

Kültür, kurumun “ruhudur” …

Bu nedenle de kurumun ruhuna aykırı stratejik inisiyatifleri kesinlikle gerçekleştiremezsiniz.

Hal böyle olunca da, önceden ihmal ettiğinizi, yani kurumun kültürünü geliştirmeyi, yapılacaklar listenizin en üstüne yerleştirmeniz kaçınılmaz olacaktır.

Ancak, tekrar başa dönmek de zaman, enerji ve odak kaybı anlamına gelir.

Kültürel gelişmişlikten bahsetmek için neler olmalıdır?

Somut olalım: “Bu kurumun kültürü var” diyebilmek için hangi nitelikleri kısa zamanda, aslında kuruma ayak bastığımız ilk günün sonunda tespit etmeliyiz?

1) GÜVEN

2) DİYALOG

3) İNOVASYON

Güven kurumun besleyici toprağıdır ve güven oluşmamışsa ortak bir kültür de oluşmamışdır.

Diyalog kurumun insanlara değer verme mekanizmasıdır.

Hiyerarşide üstleriyle, astlarıyla ve akranlarıyla samimi bir diyalog içinde olan çalışanlar katkıda bulunma fırsatına sahiptir ve tam da bu nedenle değerli hissederler.

İnovasyon farklılıklardan doğar

Kurum Kültürüne Yatırım Yapın!

İnovasyon, aslında (ve bu çok önemli) bir sonuçtur.

Tecrübeler inovasyonun bir kültür unsuru olarak kuruma aşılanamayacağını gösteriyor.

Fakat, güven ve diyalog ortamını yaratabilirseniz kurumunuzda inovasyon ağacı yeşerebilir, çünkü farklılıklar teşvik edilir ve yaratıcı sürtüşmeler arzulanır.

Güven ve diyalog ortamında sadece farklılıkların oluşturabileceği yüksek yaratıcı enerji inovasyon süreçlerine kanalize edilebilir.

Homojen yapılı, herkesin aynı düşündüğü kurumlarda yaratıcı enerji oluşmaz.

Bu nedenle de kültürel altyapısı oluşturulmadan tasarlanmış inovasyon süreçlerinden gerçek yenilik çıkmaz.

“Kültür var” demek için inovasyonu hem kurumun ruhunda hissetmeli, hem de süreç, hizmet ve ürünlerinde doğrudan görmeli ve onun sadece dolaylı şekilde gelişen bir kültür bileşeni olduğunu da unutmamalıyız.

Örneğin, benim kurumlarda dikkat ettiğim ve arka planını araştırdığım hususlardan birisi işgücü çeşitliliğidir.

Bu konuda ilk ipuçlarını kafeterya ve yemekhaneye giderek bulmaya çalışırım.

Çünkü, orada hem farklılıkları (cinsiyet, kıyafet, tipoloji, dil & uyruk) hem de etkileşimleri (yemek sırasında bekleyiş, sofrada entegrasyon ve sohbete katılım, nezaket ve yardımlaşma, samimiyet ve mizah) gözlemleme fırsatları yakalarım.

Google’a bir göz atalım

Kurum Kültürüne Yatırım Yapın!

Teknoloji devi websitesinde kültürünün özünü tarif etmeye çalışırken ilk önce çalışan çeşitliliğiyle konuya giriyor (özet):

-Google’ı Google yapan çalışanlarımızdır.

-İşe alımlarımızda tecrübeden ziyade yetkinlikleri önemseriz.

-Hepimiz aynı vizyonu paylaşsak da farklıyızdır.

-Çokkültürlü bir şirketiz ve birçok dil konuşuruz.

-Bisiklete binmek, arıcılık yapmak, frisbee oynamak veya dans etmek gibi çeşit çeşit hobilerimiz vardır.

Sonrasında güven ve diyalog kültürüne değiniyor (özet):

Kurum Kültürüne Yatırım Yapın!

-Start-up’lara mahsus “açık” kültürümüzü korumaya özen gösteriyoruz.

-Herkes fikir ve görüşlerini diğerleriyle paylaşarak işimize aktif katkı sağlayabilir.

-Cuma buluşmalarımızda her çalışanımız şirketimizle ilgili sorularını yönetim ekibimize yöneltebilir.

-Ofis ve kafelerimiz ekip içi ve dışı diyaloğu hem çalışırken hem de dinlenirken en iyi şekilde desteklemek için tasarlanmıştır.

Dikkat edersek inovasyon kelimesi hiç kullanılmıyor …

Çünkü, tarif edilen kültür zaten inovasyon kültürünün ta kendisi!

Google’ın inovatif bir şirket olduğundan şüphe eden var mı yoksa?

Sosyal medya hesaplarım 

Twitter: https://twitter.com/UTYolacaner

Facebook: www.facebook.com/yolacanerconsulting

Google+: https://plus.google.com/utyolacaner/post

LinkedIn: https://tr.linkedin.com/in/utyolacaner

  • 0

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X