• Eposta: info@yolacanerconsulting.com

Müşteri İçin AR-GE Yapın!

  • 2
800 800 Yolaçaner Consulting

İnovasyon uğruna inovasyondan vazgeçmeli ve artık müşteri için AR-GE yapmalıyız.

İşletmeler ancak müşterinin sorunlarını çözen inovasyonlarla piyasa pozisyonlarını güçlendirebilir ve AR-GE yatırımlarının hakkını verebilirler.

Ancak, makine imalatı yapan KOBİ’ler üzerine yapılmış bölgesel bir araştırmada TÜBİTAK ve KOSGEB destekli AR-GE çalışmalarının bu yönde etkisiz kaldığı ortaya çıkıyor.

Görünene göre, KOBİ’lere yapılan inovasyon destekleri ve vergi muafiyetleri rekabet gücünü artırma anlamında pek de sonuç vermiyor.

Oysa, inovasyonun nihai amacı işletmenin rekabet gücünü artırmak olmalıdır.

Genelleme yapmak istemesem de, bu tablonun diğer KOBİ’ler için de benzer olduğu kanaatindeyim.

KOBİ’lerin ve politika uygulayıcı kurumların kocaman bir inovasyon tiyatrosu oynadıklarını, başka bir deyişle havanda su dövdüklerini düşünüyorum. 

Müşteri İçin İnovasyon Yapın! / Photo: Komarketing, 18 July 2018

AR-GE’ye Stratejik Yaklaşım Önemli

Her şeyde olduğu gibi, yönetimler AR-GE’ye de stratejik yaklaşmalılar…

AR-GE faaliyetlerinin çıkış noktası daima stratejik planı uygulamak olmalıdır.

Şayet, sadece hibe ve vergi muafiyetlerinden yararlanmak odakta olursa, inovasyon amacından sapar.

AR-GE faaliyetleri için KOBİ yönetimi olarak mutlaka yazılı bir stratejik plan oluşturmalısınız.

Stratejik planlamanın maksatı işletmenizin rekabet avantajları oluşturmak için harekete geçmesi ve bu bağlamda belirlenen hedeflerin de daima vizyon, mevcut piyasa pozisyonu ve yetkinlikleri dikkate alarak formüle edilmesidir.

Stratejik plan dahilinde formüle edilen inovasyon stratejisi entegre ve sistematik bir yapıya sahip olacaktır. Bütüncü bir yaklaşımla finans, pazarlama, satış ve insan kaynakları fonksiyonlarının stratejileri de inovasyon stratejisini destekleyecek şekilde belirlenecektir.

Örneğin, inovasyon için yüksek nitelikli personele gereksiniminiz olacaktır ve belki de bu tür çalışanları yurtdışında aramanın gayet etkili bir uygulama olacağı ortaya çıkacaktır. Ancak, bunu bugünden yarına yapamazsınız. Stratejik hareket etmek mecburiyetindesiniz…

Müşteri İçin İnovasyon Yapın!

Üniversite-Sanayi İşbirliği Abartılıyor

KOBİ yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin özellikle Türkiye’de tümüyle ayrı dünyaların insanları oldukları kanaatindeyim. Birbirleriyle iletişim kurabileceklerini ve sürdürülebilir, uzun vadeli işbirlikleri oluşturma kapasitelerinin olduğuna da ayrıca inanmıyorum.

İzlenimlerim bu yönde ve bu sebeple de üniversite-sanayi işbirliğinin sadece kağıt üstünde geçerli bir hüsnükuruntu olduğunu düşünüyorum.

Hayatında bir işletmede çalışmamış, işletmenin değer zinciri hakkında fikri dahi olmayan, yönetimin dilinden anlamayan ve en önemlisi pratik ve somut danışmanlık tecrübesinden yoksun bir akademisyen nasıl etkili ve etkin danışmanlık hizmeti verebilir?

Müşteri İçin İnovasyon Yapın! / Photo: Herbynow, 13 December 2010

İnovasyon Sürecinde Müşteriyi Keşfetmek

Müşteri nezdinde faydalı inovasyonlara imza atmak için KOBİ yönetimi olarak hem “Başkaları ne yapmış?” zihniyetinden hem de klasik proje yönetimi anlayışından vazgeçmelisiniz.

Müşteriyi keşfetme ilkesiyle çalışmalı ve gözlemin yaratıcı enerjisinden faydalanmalısınız.

Gözlemleyerek, soru sorarak, simülasyon yaparak, tecrübe sahipleriyle sohbet ederek müşterinizin (1) süreçlerini, (2) sıkıntı ve acılarını ve (3) sınırlamalarını çok iyi anlamaya çalışmanızı öneririm.

Müşterinin arzuladığı ürün vizyonundan başlayarak inovasyon sürecini ters çevirmelisiniz.

Akademik yenilikten ürüne doğru değil, üründen akademik araştırma ihtiyacına doğru bir süreç işletmelisiniz.

Ancak, hata yapmayın!

Müşteri ihtiyaçlarına odaklanmak ve müşteriyi keşfetmekten bahsederken de, illaki müşteriyi inovasyon sürecinin bir parçası yapın, demiyorum…

Müşteriyi derinlemesine anlayın, diyorum:

(1) Müşteriyi anlamazsanız, dikdörtgen tekerlek icat edersiniz.

(2) Müşteriye sorar ve sadece arzularına hitap ederseniz, çok atlı at arabası icat edersiniz.

(3) Müşteriyi ve gerçek ihtiyaçlarını keşfederseniz, araba, belki de ışınlama makinesi icat ederseniz.

Müşteri İçin İnovasyon Yapın! / Photo: Tom Blackwell, 21 August 2010

Unutmayın!

İnovasyonun nihai hedefi işletmenizin piyasa pozisyonunu güçlendirmek ve pazar payını artırmaktır. Ve bunun olacağına dair en güvenilir göstergeniz de müşterinin prototipinizi gördüğünde “Yaşasın!” coşkusuyla bağırması olacaktır.

Sosyal medya hesaplarım 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCblvaWAcAXpeLOepS3faqOQ

Twitter: https://twitter.com/UTYolacaner

Facebook: www.facebook.com/yolacanerconsulting

Instagram: https://www.instagram.com/yolacaner_consulting/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/11805009/admin/

  • 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X