• Eposta: info@yolacanerconsulting.com

Olumlu Sosyal Etkileşim İle Viral Etki Yaratın!

  • 0
800 800 Yolaçaner Consulting

Kurum kültürü gelişimi dahlinde önemi gitgide artan olumlu sosyal etkileşim konsepti kapsamında yapılan bilimsel araştırmalar şunu gösteriyor:

Her kurumun temelini beraber çalışan insanlar oluşturur ve çalışanlar arasındaki etkileşimler ne kadar nitelikli, güvene dayalı ve psikolojik açıdan besleyici olursa, kurumun performansı da o kadar yüksek ve sürdürülebilir olacaktır.

Kaliteli sosyal etkileşim içinde olan çalışanlar hem zihinsel hem de bedensel açıdan göreceli daha sağlıklı oluyor.

Zihinsel ve bedensel açıdan dengede, dirençli ve esnek bir çalışanlar topluluğundan oluşan bir kurumun böylece kendisi de öyle olacaktır ve küresel rekabet ortamında başarılı olabilmek için de gereken tam budur.

Olumlu sosyal etkileşim yöntemlerinin başarıyla uygulandığı kurumlarda, çalışanlar inovatif, problem çözücü, katılımcı ve motive davranışlar sergiler.

Bu davranışlar onların mutlu ve güvende hissettiklerinin tezahürüdür…

Positive Social Interaction

Olumlu Sosyal Etkileşim İle Viral Etki Yaratın!

Olumlu Sosyal Etkileşimin Bileşenleri

Olumlu sosyal etkileşimler çalışanda öznel açıdan olumlu duygular yaratan deneyimlerdir:

-Güven, diyalog, güzel bir çalışma ortamı, bilgi paylaşımı, saygı & nezaket, empati ve samimiyet (duyguların gösterilmesi),

-İş arkadaşlarından destek alma, amiri tarafından önemsenme ve saygılı bir diyalog içinde olma,

-Etkin ve verimli iş toplantıları, uyumlu bir ekibin üyesi olma, meritokrasi (yetki, tecrübe ve uzmanlığın doğru orantılı olması, liyakata dayalı terfi ve ödüllendirme), ihtisaslı çalışma arkadaşları ve yönetim.

Olumlu Sosyal Etkileşim İle Viral Etki Yaratın!

Olumlu Sosyal Etkileşimin Kurum Kültürüne 3 Temel Faydası

Olumlu sosyal etkileşim konseptini yönetim ekibine aktarmak ve öğrenilenlerin kurumda uygulanmasını garantiye almak için uzun süreli ve düzenli çalışmanız çok önemlidir.

Zira, yapmanız gereken kurum kültürünü geliştirmektir ve bunu sadece düzensiz aralıklarda verilen seminer ve ekip ruhu pekiştirme atölyeleriyle yapamazsınız. Bu tarz noktasal mikromüdaheleler kısa zamanda uçup gider.

IK departmanını bu konuda yalnız bırakmamanız gerekir. Tepe yönetim düzeyinde ele alınması gereken bir projeden bahsediyoruz, çünkü paralel olarak KURUM KÜLTÜRÜ, STRATEJİ, YÖNETİM ve ORGANİZASYON üzerinde çalışmalı, bütüncü bir yaklaşım içinde olmalısınız…

Olumlu sosyal etkileşim projelerinde üç temel fayda öne çıkıyor:

(1) Yüksek nitelikli kurum içi ilişkiler

Kurumlarda işlerin yürümesi, sorunların çözülmesi ve inovasyonların yapılması için çalışanların etkileşim ve işbirliği içinde olmaları gerekir. Kurumlar sosyal ortamlardır ve istisnasız tüm etkileşimler çalışanların kişiliğinde ve neticede kurum kültüründe iz bırakır. Bu nedenle, etkileşimlerin kaliteli olması çok önemlidir, ki çalışanlar işlerini tatmin, özveri ve el ele vererek yapabilsinler.

(2) Psikolojik güven ortamı

Güven kurumun besleyici toprağıdır. Ancak güven ortamı olan kurumlarda diyalog ve inovasyon yeşerebilir. Güven ortamında çalışanlar sürekli arkalarını korumak durumunda olmadıklarından tehdit altında hissetmezler. Nezaketle, ama çekinmeden duygularını gösterebilir, eleştirebilir, ihtilafa düşebilir ve anlaşmazlıklarını yapıcı diyaloglara dönüştürebilirler. Güven ortamında kamplaşmalar olmaz, bu nedenle de çalışanlar dışlanmaktan çekinmeden, samimiyetle hareket edebilirler. Böyle kurumlarda çalışanlar çok daha katılımcı, paylaşımcı ve değişime açıktır.

(3) Örgütsel öğrenme

Yüksek nitelikli etkileşim ve ilişkilerin var olduğu kurumlarda bilgi paylaşımı her alanda çok iyi işler. Yenilikçi fikirleri olan çalışanlar, ilk kıvılcımdan yola çıkarak bilgi, tecrübe ve fikir paylaşımı sayesinde inovasyonlara imza atabilirler.

Haset, kıskançlık ve engelleme parlak ve motive çalışanların yolunu tıkamaz. Değişimin kazanan ve kaybedenleri de olmaz. Böylece kurum rekabet ortamında çok daha başarılı olur.

Olumlu Sosyal Etkileşim İle Viral Etki Yaratın!

Pratikte Olumlu Sosyal Etkileşim

Örneğin toplantılar.

Toplantılar çalışanların koordine olduğu ortamlar olarak olumlu soyal etkileşim açısından muazzam önemlidir. Ne var ki, toplantılar çoğu kurum çalışanları tarafından zaman kaybı ve duygu sömürüsü olarak algılanır.

Egosu şişik yöneticilerin gövde gösterisi yaptığı, sonuç alınmadan bolca konuşulup çay/kahve tüketildiği, süreçte katılımcıların sıkılıp geri çekildiği, korku ve tehditin hakim olduğu ve yeni düşmanlık tohumlarının ekildiği ortamlar olarak görülür toplantılar…

Oysa toplantılar yönetim ekibi açısından olumlu sosyal etkileşim konseptini yaşamak için çok uygun ortamlardır.

Toplantılarda nezaket, dinleme, destekleme, yüreklendirme, katılım ve paylaşım ön planda tutulmalı ve dahası, toplantılar yönetici tarafından olumlu sosyal etkileşim barometresi haline getirilmelidir:

(1) Moderatör olarak yönetici her katılımcıyı hem kendisinin hem de çalışma ekibinin geçmiş dönem zarfında öne çıkan deneyimlerini paylaşmaya davet etmeli,

(2) Somut olarak hangi sorunların çözüldüğünü sormalı ve özellikle işbirliğiyle çözülen sorunları grup başarısı olarak vurgulamalı ve örnek göstermeli,

(3) Katılımcılara hangi ekip içi gelişimlerden gurur duyduklarını sorarak güzel duyguların paylaşımını sağlamalıdır.

Bu üç soruyu toplantılarda düzenli olarak herkese sorar ve cevapları samimi ilgiyle dinlerseniz, kurumun güven seviyesini yükseltmeye başlarsınız. Çünkü katılımcıların pozitif duygular içinde geçirdikleri toplantıların psikolojik faydası tüm diğer etkileşimlere viral şekilde nüfuz edecektir.

Bütüncü bir proje yaklaşımıyla olumlu sosyal etkileşimi önce stratejinize entegre etmenizi, sonra modellemenizi, test ve kalibre etmenizi, kurumda tanıtmanızı ve üstte verdiğim toplantı örneğinde olduğu gibi pratikte hayata geçirmenizi içtenlikle öneririm.

Sosyal medya hesaplarım 

Twitter: https://twitter.com/UTYolacaner

Facebook: www.facebook.com/yolacanerconsulting

Google+: https://plus.google.com/utyolacaner/post

LinkedIn: https://tr.linkedin.com/in/utyolacaner

  • 0

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X