• Eposta: info@yolacanerconsulting.com

Posts Tagged :

Ekip Psikolojisi

Psikolojik İhtiyaçları Dikkate Alın!

Psikolojik İhtiyaçları Dikkate Alın!

800 800 Yolaçaner Consulting

Psikolojik ihtiyaçları dikkate alan modern lider, aslında insan ve hayat sevgisini yaşamının ve liderlik anlayışının merkezine yerleştirmiş ve/veya yerleştirmek için ortalamanın çok üstünde kişisel çaba gösteren kişidir. Zira, hem biyografiler hem de araştırmalar, insanları sevmeyen ve hayata öfkeli liderlerin son tahlilde çevrelerine zarar verdiklerini göstermektedir. Psikolojik İhtiyaçları Dikkate Alın! İnsan Sevgisi = İnsanların Psikolojik İhtiyaçlarına Yönelik Güçlü Farkındalık Modern lider, insanları sevdiği için onların olabileceklerinin en iyisi olmalarına ve potansiyellerinin doruğuna ulaşmalarına gücü yettiğince destek olur. İnsanların psikolojik ihtiyaçlarının tatmini sonucunda mutluluk, huzur, yaratıcılık ve üretkenlik olacağınının bilincinde olan liderler iki alana odaklanırlar: (1) Öz psikolojik gereksinimlerini dengelemek ve olası iç çatışmaları çözümlemek. (2) Ekip üyeleri, çalışan ve/veya destekçilerinin psikolojik ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik kurumsal uygulamalar geliştirmek. Psikolojik İhtiyaçları Dikkate Alın! Beş Temel Psikolojik İhtiyaç Başarı, performans, motivasyon ve pozitif psikoloji araştırmalarından beş temel psikolojik ihtiyaç ortaya çıkıyor: (1) İnsan, güven, belirlilik ve özgürlük içinde yaşamak ister (“Güvende olmak”) (2) İnsan, ait olmak, yani sosyal anlamda dâhil olmak ister (“Ait Olmak”) (3) İnsan, özdeğerini artırmak ve korumak ister (“Değerli Hissetmek”) (4) İnsan, hayatın güzelliklerinden keyif almak, kederlerinden ise korunmak ister (“Keyif Almak”) (5) İnsan tutarlılık, anlam ve uyum içinde bir hayat sürdürmek ister (“Tutarlı yaşamak”) Ayrıntılara bakalım… (1) Güvende Olmak Güvende hissetmenin temelinde hayatın risklerine karşı mümkün olduğunca iyi korunabilme arzusu yatar. Kişi, önlem alabilmek için hayatın sınamalarını ve olası riskleri öngörmeye çalışır ve bu maksatla da önünü görme ve plan yapma ihtiyacı duyar. Kendi hedeflerini belirlemek ve kendi kararlarını vermek de bu bağlamda bir gereksinimdir. Psikolojik İhtiyaçları Dikkate Alın! (2) Ait Olmak Sevilme, beğenilme, ilgi görme, saygı ve nezaketle karşılanma, insanda ait olma hissini tetikler. Ait olmak, insanı en temel korkudan, yalnızlık korkusundan, korur. Ait olma ihtiyacı, kendini birçok davranışta gösterir: Bu davranışların en önemlisi bağ kurma eğilimidir. Herkes, eş, arkadaş, aile, kurum, dernek ve toplum düzeyinde gerçek veya…

read more
X