• Eposta: info@yolacanerconsulting.com

Posts Tagged :

görev odaklı yönetim tarzı

Havuç ve Sopayla Yönetmeyin!

800 800 Yolaçaner Consulting

X teorisi, havuç ve sopayla yönetmenin kurumsal ortamda yönetim ve çalışanlar arasında nasıl bir ilişkiye sebep olduğunu nitelendirir. Model, ağırlıklı olarak görev odaklı bir yönetim tarzı benimseyen yöneticilerin belki kısa vadede daha verimli olacaklarını, ancak orta-uzun vadede bu verimlilik artışının eksiye dönüşeceğini savunmaktadır. Peki yöneticiler havuç ve sopayla yönetme tercihlerini neler üzerine temellendirirler? (1) İnsanın doğasında çalışmaktan kaçmak vardır. (2) İnsanlar direktif almayı tercih eder, sorumluluk almaktan da kaçınırlar. (3) Kurumsal hedeflere ulaşmak için çalışanlar ceza ile tehdit edilmeli, zorlanmalı, kontrol edilmeli ve yönlendirilmelidir. Ancak bu varsayımların doğru olmadığı, sadece kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet olduğu artık bilinmektedir. Havuç ve sopayla, yani ödül ve cezayla yönetmenin çalışan performansı üzerindeki etkisi çok olumsuzdur. Görev odaklı yönetim, çalışanlarda güvensizliğe, mücadele ortamından ötürü işini sevmemeye, sorumluluk almamaya ve edilgenliğe sebep olur. Elbette ki böyle bir diyalog düşmanı ortamda da yüksek performans ve inovasyon beklentisi içinde olmak saflıktır. Fakat ülkemizde havuç ve sopayla yönetmek, maalesef kültürümüzün ta en derinlerine yerleşmiştir; ancak dijital çağda başarılı olmaya da elverişli değildir. Değiştirmeliyiz… Sosyal medya hesaplarım  Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCblvaWAcAXpeLOepS3faqOQ Twitter: https://twitter.com/UTYolacaner Facebook: www.facebook.com/yolacanerconsulting Instagram: https://www.instagram.com/yolacaner_consulting/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/11805009/admin/

read more
X