• Eposta: info@yolacanerconsulting.com

Posts Tagged :

İnovasyon Şampiyonu

İnovasyon Şampiyonları Ne Yapar?

İnovasyon Şampiyonları Ne Yapar?

940 788 Yolaçaner Consulting

Küçük ve orta boyutlu işletme (“KOBİ”)’ler ekseriyetle ne bir inovasyon stratejisine, ne de inovasyon fikirlerini sistematik bir şekilde planlayıp, uygulamak için geliştirilmiş bir inovasyon yönetim sistemine sahipler. Anladığım kadarıyla bunun üç sebebi var: (1) Üst yönetim günlük operasyonel işlerle öylesine meşgul ki, stratejik planlama ve sistem geliştirmeye istese dahi vakit ayıramıyor. (2) İnovasyon yönetimine yönelik sistem önerileri çoğunlukla büyük şirketlere yönelik çözümler olduğundan KOBİ’ler bu yöntemleri satın almada ve/veya uygulamada zorlanıyorlar. (3)  Finansal ve beşeri kaynaklarda kıtlık yaşıyorlar. Ancak, şöyle de bir gerçek var: ABD ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerin ekonomik güç ve potansiyeli KOBİ’lerin inovasyon kapasitesinden kaynaklandığı bilinmekte. İnovasyon Şampiyonları Ne Yapar? İsviçre İnovasyon Şampiyonlarını Araştırmış Bern üniversitesi organizasyon & personel enstitüsü ve Bern kantonu bilgi ve teknoloji transfer merkezinin 2005 senesinde beraber yürüttükleri bir inovasyon araştırmasının sonuçlarını paylaşmak isterim. -Bern kantonunun rastgele belirlenen 1.434 KOBİ’sine anket soruları gönderilmiş. -239 KOBİ ankete katılmış (%17 geridönüş). -Bunların arasından 22 KOBİ inovasyon şampiyonu kategorisine girmiş ve araştırmanın odağı olmuş. -İnovasyon şampiyonları iki kritere göre seçilmiş: (a) AR-GE harcamalarının ciroda payı en az %6 ve üstü (b) Son 5 sene içinde piyasaya sürülen ürünlerin ciroda payı en az %40 ve üstü Araştırmadan Öğrenilenler (1) İnovasyon şampiyonları açık ve kesin formüle edilmiş bir inovasyon stratejisi takip ediyor. (2) Strateji hem paylaşımcı bir ortamda diyalog içinde hazırlanıyor hem de tüm çalışanlara tanıtılıyor. (3) İnovasyon stratejisi her bir çalışanın yıllık hedeflerine yansıtılıyor. (4) İnovasyon yönetimi ortalamanın çok üstünde önemseniyor: -Bilgi yönetimi dahilinde piyasa, teknoloji ve rekabet araştırma ve analizleri (benchmarking dahil) yapılıyor. -Ekipler (a) yaratıcı enerji, (b) inovasyon disiplini ve (c) inovasyon kültürü alanlarında sürekli eğitilip, geliştiriliyorlar. -Büyük inovasyonların ancak ve ancak güçbirliği ile yapılabileceği anlayışı dahilinde ortaklık ve stratejik ittifak geliştirme kapasitesi üzerinde çalışılıyor, büyük şirketlerle ortaklık etmekten çekinilmiyor. -Finansman kapasitesi oluşturma dahilinde yine ortaklıklara öncelik veriliyor. İnovasyon Şampiyonları Ne Yapar? İnovasyon Şampiyonlarına İlişkin…

read more
X