• Eposta: info@yolacanerconsulting.com

Posts Tagged :

Modern Lider

Kişisel Gelişmişlik Nasıl Anlaşılır?

940 788 Yolaçaner Consulting

Kişisel gelişim seviyesi modern liderlik anlayışında çok önemli bir yere sahiptir. Modern liderin iki kanatı olmalı: (1) yönetim becerileri ve (2) yüksek kişisel gelişmişlik. Bana göre, sadece yönetim becerilerine sahip, ancak kişisel olgunluğa ulaşamamış bir yönetici, belki iyi bir teknokrattır, fakat ona lider diyemeyiz. Aynı şekilde, kişisel gelişimini ileriye taşımış, ancak kurumunu yönetmekte sıkıntı yaşayan bir kişiye de lider diyemeyiz. İki kanatı da güçlü olan lider uçar ve ancak o zaman kişisel misyonu doğrultusunda kurumunda inandığı değişimi gerçekleştirebilir… Kişisel gelişmişlik nasıl anlaşılır? (1) Konuşmalardan (2) Davranışlardan (3) Hayat tarzından Konuşmalar Kişisel gelişim seviyesi yüksek bir insan yalan söylemez, iftira atmaz, kaba dil kullanmaz ve hem başkalarının hem de kendisinin zamanını harcayan boşboğazlığa yönelmez. Kişisel Gelişmişlik Nasıl Anlaşılır? Davranışlar Davranışlara gelince, gelişmiş kişi genel bir prensip olarak canlılara zarar vermez. Öldürmez, incitmez, kırmaz, hakaret etmez, sövmez ve/veya aşağılamaz. Gerek bedensel temaslı (örneğin cinsel taciz) gerek bedensel temassız (örneğin mobbing) herhangi bir tacizde bulunmaz. Diğer insanların ilişkilerine saygı duyar ve mutluluklarının korunmasına destek olur. İlkesel olarak verilmeyeni almaz. Çalmaz ve/veya yolsuzluklara müdahil olmaz. Aslında gayet açık bir prensip olmasına rağmen bazı hususlar genelde unutulur: -Verilenleri sorumlu kulllanıyor muyum? -İsrafı elimden geldiğince önlüyor muyum? -Verilenlere değer veriyor muyum? -Aşırı tüketmemek için çaba gösteriyor muyum? -Verilenleri cömertçe, yardım amaçlı paylaşıyor muyum? Kişisel Gelişmişlik Nasıl Anlaşılır? Bernie Madoff – Dolandırıcı ve eski bir borsacı, yatırım danışmanı, ve finansör olan mahkûm bir Amerikalı. ABD tarihinin en büyük mali dolandırıcısı olarak kabul edilir. Kişisel gelişmişlik seviyesi yüksek insan bilincini bulandıracak veya bedenini doğal işleyişinden saptıracak (bağımlılığa sürükleyecek) maddeleri (nikotin, alkol, uyuşturucu, doping, vs.) kesinlikle kullanmaz. Aksine, bilincini berraklaştıran (örneğin sportif faaliyet, doğada yürüyüşe çıkmak) ve kalbini yumuşatan (örneğin bağışta bulunmak, sosyal sorumluluk almak, kötü gün dostu olmak, bedelsiz eğitim vermek gibi) aktivitelere zaman ayırır. Hayat Tarzı Hayat tarzı da kişisel gelişmişlik seviyesi hakkında bol bol ipuçları barındırır.…

read more

Güven Nasıl Aşılanır?

940 788 Yolaçaner Consulting

Güven kurumun besleyici toprağıdır ve güven kültürünün hakim olduğu kurumlarda üç ayrıştırıcı özelliği açıkça gözlemlersiniz: Ortak Kimlik, Ortak Değerler, Ortak Misyon Güven Nasıl Aşılanır? Ortak bir kimlik paylaşan çalışanlar kuruma ait olmaktan gurur duyar… Öte yandan, ortak değerler çalışanların ilişki ve etkileşimlerine hem iyi hem de zor dönemlerde yön vererek kurum içi denge ve sağlamlığı güvence altına alır… Ortak misyon veya, başka bir deyişle, ortak varoluş sebebi ise herkesin sorumluluk üstlenerek müşterek vizyona katkı sağlamak için çalışmasının dayanağıdır… Bu ışıkta, yapılan işler anlam kazanır ve çalışanlar da vizyon uğruna kağıt üstünde beklenenden çok daha fazla çaba göstermeye ve kendi arzularıyla ek sorumluluk almaya heves eder. Güven kültürünün bu üç unsuru (1) ortak kimlik, (2) ortak değerler ve (3) ortak misyon liderin sorumluluk alanına girer ve başarıyla geliştirildiğinde oluşan kurum kültürü kopyalanması zor bir rekabet avantajına dönüşür. Güven Nasıl Aşılanır? ANCAK: Bunu başarmak için liderin güvene ihtiyacı vardır! Zira, güven ortak kimliğin, değerlerin ve misyonun yeşermesini ve güçlü bir kurum kültürünün oluşmasını mümkün kılan besleyici topraktır ve kurumda güven oluşmadığı takdirde, ortak kültür de oluşamaz. Bilakis, yıkıcı mücadeleler içinde olma potansiyeli yüksek, performans köstekleyici alt kültürlerin oluşması için ortam hazırlanır. Güven bağlamında liderin belli başlı kritik alanlarda faaliyet göstermesi önemlidir… Bu yazımda aralarından iki tanesine, (1) çalışanlara yönelik dürüstlüğe ve (2) nezaket kurallarına değinmek istiyorum. Çalışanların Hatası Liderin Hatasıdır Çalışanların hataları prensip olarak liderin hatalarıdır ve dış temsilde sorumluluk sadece onundur ve gerçek lider “ben yapmadım” bahanesiyle sorumluluk almaktan kaçmaz. Lider niteliğinde bir patron çalışanlarına kurum dışında ve içinde (özellikle üst mercilere yönelik) mutlaka sahip çıkar ve hatalarından ötürü onlara katiyen sırtını dönmez. Ne var ki, dışarıda çalışanlarına kanat geren lider, güvenli ekip ortamında yapılan hataları bir yandan açıkça dile getirir ve öte yandan da düzeltilmelerini kararlılıkla talep eder. Neticede her çalışan şuna inanmalıdır: “Amirime güvenebilirim; beni kötü günümde de kollar,…

read more
X