• Eposta: info@yolacanerconsulting.com

Posts Tagged :

Psikolojik İhtiyaçlar

Liderlik Eğitimi

800 800 Yolaçaner Consulting

Geliştirdiğim modern liderlik eğitiminin üç ayağı var; (1) yönetsel bilgi ve beceriler, (2) kişisel gelişim sürecini destekleyici yöntem ve çalışmalar (3) gelişim sürecinde rehberlik veya başka bir deyişle danışmanlık.   Liderlik eğitimini mesleki, yani teknik eğitimden ayrıştıran temel ve asıl özellik, eğitimi uygulama sürecinde destekleyen ve pekiştiren, modern liderlik eğitiminin üçüncü ayağını oluşturan danışmanlık sürecidir. Zira, sadece bilgi aktarımı içeren ve bu bilginin günlük hayatta (çalışma hayatı ve özel hayat) doğru uygulanmasına danışmanlık etmeyen liderlik eğitimleri etkisiz kalır. Üniversitede öğrendiklerimizi bazen yıllar sonra pratikte, gerçek projeler üzerinde çalışırken edindiğimiz tecrübelerle sentezledikten sonra tam anlamıyla kavrarız. Liderlik eğitimi için de aynısı geçerlidir; fakat liderin veya lider adayının kaybedecek zamanı yoktur. Bugün öğrendiğini hemen yarın uygulamak ve tecrübelerle pekiştirmek zorundadır. Ayrıca, liderin hata yapma şansı da büyük sorumluluğu itibarıyla sınırlıdır. Tam da bu yüzden danışabileceği tecrübeli bir liderlik danışmanına mutlaka ihtiyacı vardır. Yolaçaner Consulting kurumsal müşterilerine modern liderliğin temellerini kapsayan üç aşamalı bir seminer paketi sunmaktadır. Lider ve/veya lider adayları birinci aşamada öz yönetimi, yani kendine liderlik etmeyi öğrenirler. Bu modül kapsamında Uğur Tansu Yolaçaner tarafından tasarlanan 5i öğretisi (insan-içgörü-inovasyon-irade-ihtisas) merkezdedir. Farkındalık, odaklanma, öz analiz, yaşamda denge, bağımsızlık, dürtü kontrolü, kişisel misyon, stratejik düşünce, yaratıcı cesaret/tasarım odaklı düşünce ve psikolojik ihtiyaçlar bu liderlik eğitimi modülünün uygulamalarıyla beraber öne çıkan bazı başlıklarıdır. Modern liderlik eğitiminin ikinci aşamasında ekip yönetimi üzerinde çalışılır. Burada öne çıkan bazı başlıklar ve uygulamalar ekip oluşum süreci, ekip gelişimi, motivasyon tipolojileri, iletişim teknikleri (geri bildirim, eleştiri, keşif, değerlendirme), çatışma yönetimi, güven yönetimi, yönetim tarzları, olumlu sosyal etkileşim, psikolojik ihtiyaçların yönetimi, zaman ve proje yönetimidir. Yolaçaner Danışmanlık liderlik eğitiminin üçüncü ve son aşamasında da iş yönetimi üzerinde çalışılır. Bu eğitim modülünde örneğin vizyon-misyon-değerler tasarımı, stratejik düşünce, strateji geliştirme & planlama, kurum kültürü gelişimi, inovasyon stratejisi, iş modeli geliştirme, finansal modelleme, kriz yönetimi, yatırımcı yönetimi, şirket satış-devralma-ortaklık-entegrasyon başlıkları alınır. Bana göre…

read more
Psikolojik İhtiyaçları Dikkate Alın!

Psikolojik İhtiyaçları Dikkate Alın!

800 800 Yolaçaner Consulting

Psikolojik ihtiyaçları dikkate alan modern lider, aslında insan ve hayat sevgisini yaşamının ve liderlik anlayışının merkezine yerleştirmiş ve/veya yerleştirmek için ortalamanın çok üstünde kişisel çaba gösteren kişidir. Zira, hem biyografiler hem de araştırmalar, insanları sevmeyen ve hayata öfkeli liderlerin son tahlilde çevrelerine zarar verdiklerini göstermektedir. Psikolojik İhtiyaçları Dikkate Alın! İnsan Sevgisi = İnsanların Psikolojik İhtiyaçlarına Yönelik Güçlü Farkındalık Modern lider, insanları sevdiği için onların olabileceklerinin en iyisi olmalarına ve potansiyellerinin doruğuna ulaşmalarına gücü yettiğince destek olur. İnsanların psikolojik ihtiyaçlarının tatmini sonucunda mutluluk, huzur, yaratıcılık ve üretkenlik olacağınının bilincinde olan liderler iki alana odaklanırlar: (1) Öz psikolojik gereksinimlerini dengelemek ve olası iç çatışmaları çözümlemek. (2) Ekip üyeleri, çalışan ve/veya destekçilerinin psikolojik ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik kurumsal uygulamalar geliştirmek. Psikolojik İhtiyaçları Dikkate Alın! Beş Temel Psikolojik İhtiyaç Başarı, performans, motivasyon ve pozitif psikoloji araştırmalarından beş temel psikolojik ihtiyaç ortaya çıkıyor: (1) İnsan, güven, belirlilik ve özgürlük içinde yaşamak ister (“Güvende olmak”) (2) İnsan, ait olmak, yani sosyal anlamda dâhil olmak ister (“Ait Olmak”) (3) İnsan, özdeğerini artırmak ve korumak ister (“Değerli Hissetmek”) (4) İnsan, hayatın güzelliklerinden keyif almak, kederlerinden ise korunmak ister (“Keyif Almak”) (5) İnsan tutarlılık, anlam ve uyum içinde bir hayat sürdürmek ister (“Tutarlı yaşamak”) Ayrıntılara bakalım… (1) Güvende Olmak Güvende hissetmenin temelinde hayatın risklerine karşı mümkün olduğunca iyi korunabilme arzusu yatar. Kişi, önlem alabilmek için hayatın sınamalarını ve olası riskleri öngörmeye çalışır ve bu maksatla da önünü görme ve plan yapma ihtiyacı duyar. Kendi hedeflerini belirlemek ve kendi kararlarını vermek de bu bağlamda bir gereksinimdir. Psikolojik İhtiyaçları Dikkate Alın! (2) Ait Olmak Sevilme, beğenilme, ilgi görme, saygı ve nezaketle karşılanma, insanda ait olma hissini tetikler. Ait olmak, insanı en temel korkudan, yalnızlık korkusundan, korur. Ait olma ihtiyacı, kendini birçok davranışta gösterir: Bu davranışların en önemlisi bağ kurma eğilimidir. Herkes, eş, arkadaş, aile, kurum, dernek ve toplum düzeyinde gerçek veya…

read more
X