• Eposta: info@yolacanerconsulting.com

Posts Tagged :

Sigortacılık Sektörü

Sigortacılığın Ekonomisi

800 800 Yolaçaner Consulting

Sigorta şirketlerinin finans sisteminde yeri önemlidir. Bir yandan sistemin risk alma kapasitesini artırıcı bir rol üstlenirler, çünkü herhangi bir riskin sigorta edilmesi, onun değerlendirilip parasal etkisinin belirlenmesi anlamına gelir. Diğer yandan da sistemde sermaye birikimini pekiştirici rolleri vardır, çünkü riskler karşılığında talep edilen primler finans sistemine yatırım olarak giriş yapar. Sigorta şirketleri topladıkları risk primlerini sabit ve değişken getirili menkul kıymet ve gayrimenkule yatırırlar. Devraldıkları riskler gerçekleşene dek biriktirdikleri sermayeyi işletmek ve getiri sağlamak durumundadırlar. Özetle, sigorta şirketlerinin iş modeli iki temel yetkinlik üzerine kuruludur: (1) risk fiyatlaması ve (2) yatırım. Sigortacılığın Ekonomisi Sigortacılık Sektörü Temelde iki sigorta kategorisini ayırt edebiliriz: (1) Sosyal sigorta ve (2) Bireysel sigorta Sosyal sigorta devlet işidir ve sosyal devletlerde her vatandaş sosyal sigortalı olma durumundadır. Bu bağlamda emeklilik, sağlık ve işsizlik sigortası sağlanan sosyal güvenlik ağının üç sütununu oluşturur. Öte yandan bireysel sigorta serbest piyasa aktörlerine bırakılır ve arz talep ekonomisi doğrultusunda işler. Ancak ekonomi ve vatandaş açısından büyük bir mali önemi olduğundan da sıkı devlet denetimine tabidir. Bireysel sigortacılıkta üç kategori ayırt edebiliriz: (1) Kişisel sigorta (hayat, bireysel emeklilik, özel sağlık sigortası gibi), (2) Hasar & kaza sigortası (trafik, konut, yangın, hırsızlık, kaza sigortası gibi), ve (3) Reasürans (sigorta şirketlerinin risk yükümlülüklerini tam veya kısmen üstlenerek yeniden sigorta eden “toptancı” sigorta şirketleri) Meslek dilinde, kişisel ve hasar & kaza sigortacılığını reasürans sigortacılığından kavramsal olarak ayırma amacıyla birincil ve reasürans sigortacılığından da bahsedilir … Sigortacılığın Ekonomisi Yüksek Finansal Sorumluluk Herhangi bir şirketin ekonomik durumunu incelemek için bilançosundan yola çıkarak varlık ve yükümlülüklerini detaylıca incelemek gerekir … Sigorta şirketleri için de elbette aynısı geçerlidir. Sigorta şirketlerinin en büyük varlık pozisyonu yatırımlardır. Büyük miktarda risk sermayeleri vardır ve bu birikimler döviz/nakit, gayrimenkul, iştirak, hisse senedi, fon, bono, kredi/mortgage ve alternatif yatırımlar kategorilerinde getiri amaçlı değerlendirilir. Ancak, sigorta şirketleri yatırım kararlarında serbest değildir. Örneğin bireysel emeklilik sigortasından…

read more
X