• Eposta: info@yolacanerconsulting.com

Posts Tagged :

Sorumlu Liderlik

Kurum Kültürünü Neler Çürütür?

Kurum Kültürünü Neler Çürütür?

940 788 Yolaçaner Consulting

Kurum kültürü, basit bir ifadeyle bir grup insanın düşünce ve davranışlarının, yani kolektif karakterin temsilidir. [*] Kolektif karakteri etkileyen iki önemli faktör sayabiliriz: (1) Güven (2) Diyalog Bu ikisi kurumda ne derece yaygınsa, kurum kültürü de o kadar sağlam inşa edilebilecektir. Diğer yandan, güveni ve diyaloğu köstekleyen etkenlerse kurumun kültürünü çürütecektir. Şimdi size ne yazık ki oldukça sık gözlemlediğim, önde gelen kötü etkenlerden bahsedeceğim. Bilginin Paylaşılmaması Sorun: Çalışanlar pozisyonlarını koruma amacıyla bilgi saklar, eksik iletir, hatta bazen bilinçli olarak bilgiyi yanlış aktarırlar. Zarar: -Güvensizlik -Diyalog eksikliği -Yüksek kapasiteli yeni çalışanların engellenmesi Olası Çözümler: -Yüksek standartlarda, sıkça denetlenen bilgi yönetim ve paylaşım sistemi. -Başarılı, başarısız tüm önemli projelerin sorumlularına ve proje iş paketlerinin detaylarına sistem üzerinden ulaşım. -Yeni işe başlayan genç profesyonellere 1-2 senelik bir eğitim döneminden sonra ömür boyu iş garantisi. -Ayın en paylaşımcı çalışanları ödülleri. Kurum Kültürünü Neler Çürütür? İç Çatışmalar Sorun: Çalışanlar dış rekabete karşı birlik olmak yerine, birbirleriyle rekabet ederler. Zarar: -Kariyer birlikte çalışarak değil, birbirine karşı çalışılarak yapılır. -Çalışanlar birbirlerini kıskanır. -Genel güven eksikliğinden ötürü sinsi fırsatçılar bezgin ürkekleri koruma altına alarak silolar oluşturur. -Kurum içinde iç çemberler ve ayrıcalıklı gruplar türemeye başlar. -Yönetim ekibi üstte bahsettiğim yeni yapılanmalardan ötürü izole olur, işlere hakimiyetini yitirir ve tepki olarak kontrolleri gitgide katılaştırır. -Teftiş, soruşturma, sorgulama ve eleştiri yaygınlaşır. -Ortak kimlik ve ortak ambisyon yıkılır veya baştan oluşamaz. Olası Çözümler: -Yönetim ekibinde radikal değişim. -“Biz” bilincini benimsemiş, modern liderlik anlayışına sahip, sorumluluk alabilen rol modellerin yönetime getirilmesi. Kurum Kültürünü Neler Çürütür? Sorumsuzluk Sorun: Çalışanlar hatalarının sorumluluğunu kendileri farkettiklerinde değil, ancak başkaları ispatladığında alırlar (almaya mecbur kalırlar). Zarar: -Güvensiz, şüpheci ve aşırı sorgulayan çalışanlar. -Kurumun hantallaşması, kararların ya geç, ya da hiç uygulanmaması. -Herkesin arkasını koruma amacıyla aşırı hesaplı olması ve sadece karşılıklı iş yapması. -Ekip çalışmasının işlememesi, çalışanların yanlızlaşması ve siloların türemesi. -Oportünizmin yaygınlaşması. Olası Çözümler: -Hatalarının sorumluluğunu…

read more

Kişisel Gelişmişlik Nasıl Anlaşılır?

940 788 Yolaçaner Consulting

Kişisel gelişim seviyesi modern liderlik anlayışında çok önemli bir yere sahiptir. Modern liderin iki kanatı olmalı: (1) yönetim becerileri ve (2) yüksek kişisel gelişmişlik. Bana göre, sadece yönetim becerilerine sahip, ancak kişisel olgunluğa ulaşamamış bir yönetici, belki iyi bir teknokrattır, fakat ona lider diyemeyiz. Aynı şekilde, kişisel gelişimini ileriye taşımış, ancak kurumunu yönetmekte sıkıntı yaşayan bir kişiye de lider diyemeyiz. İki kanatı da güçlü olan lider uçar ve ancak o zaman kişisel misyonu doğrultusunda kurumunda inandığı değişimi gerçekleştirebilir… Kişisel gelişmişlik nasıl anlaşılır? (1) Konuşmalardan (2) Davranışlardan (3) Hayat tarzından Konuşmalar Kişisel gelişim seviyesi yüksek bir insan yalan söylemez, iftira atmaz, kaba dil kullanmaz ve hem başkalarının hem de kendisinin zamanını harcayan boşboğazlığa yönelmez. Kişisel Gelişmişlik Nasıl Anlaşılır? Davranışlar Davranışlara gelince, gelişmiş kişi genel bir prensip olarak canlılara zarar vermez. Öldürmez, incitmez, kırmaz, hakaret etmez, sövmez ve/veya aşağılamaz. Gerek bedensel temaslı (örneğin cinsel taciz) gerek bedensel temassız (örneğin mobbing) herhangi bir tacizde bulunmaz. Diğer insanların ilişkilerine saygı duyar ve mutluluklarının korunmasına destek olur. İlkesel olarak verilmeyeni almaz. Çalmaz ve/veya yolsuzluklara müdahil olmaz. Aslında gayet açık bir prensip olmasına rağmen bazı hususlar genelde unutulur: -Verilenleri sorumlu kulllanıyor muyum? -İsrafı elimden geldiğince önlüyor muyum? -Verilenlere değer veriyor muyum? -Aşırı tüketmemek için çaba gösteriyor muyum? -Verilenleri cömertçe, yardım amaçlı paylaşıyor muyum? Kişisel Gelişmişlik Nasıl Anlaşılır? Bernie Madoff – Dolandırıcı ve eski bir borsacı, yatırım danışmanı, ve finansör olan mahkûm bir Amerikalı. ABD tarihinin en büyük mali dolandırıcısı olarak kabul edilir. Kişisel gelişmişlik seviyesi yüksek insan bilincini bulandıracak veya bedenini doğal işleyişinden saptıracak (bağımlılığa sürükleyecek) maddeleri (nikotin, alkol, uyuşturucu, doping, vs.) kesinlikle kullanmaz. Aksine, bilincini berraklaştıran (örneğin sportif faaliyet, doğada yürüyüşe çıkmak) ve kalbini yumuşatan (örneğin bağışta bulunmak, sosyal sorumluluk almak, kötü gün dostu olmak, bedelsiz eğitim vermek gibi) aktivitelere zaman ayırır. Hayat Tarzı Hayat tarzı da kişisel gelişmişlik seviyesi hakkında bol bol ipuçları barındırır.…

read more
X