• Eposta: info@yolacanerconsulting.com

Posts Tagged :

Strateji Geliştirme

Strateji Danışmanlığı

800 800 Yolaçaner Consulting

Bana sorarsanız, işletme, şirket ve kurumlar kendilerini geliştirme ve geleceğe hazır etme açısından ilk önce strateji danışmanlığı hizmetine yatırım yapmalıdır. Strateji danışmanlığı sürecinde işletme yönetimi günlük, operasyonel meseleleri bir kenara bırakır, birkaç adım geri atar ve şirketin bir parçası olduğu büyük stratejik resimi veya stratejik oyun planını görmeye ve anlamlandırmaya çalışır. “Sektörün durumu nedir?”, “nasıl bir gelecekle karşı karşıyayız?”, “sektör dinamikleri bizim açımızdan hangi fırsat ve/veya tehditleri ortaya koyuyor?”, “sektörde şirketimizin konumu nedir?” Strateji danışmanlığı hizmeti alan yönetim kadroları geleceğe yatırım yaparlar. Strateji danışmanı, bilgi ve tecrübelerine dayanarak yöneticileri stratejik bakış açısı oluşturmaya teşvik eder. Strateji geliştirme çalışmaları bazen “gerçeklerden uzak” veya “fazlasıyla kuş bakışı” olarak küçümsenir, ama bu tavır tehlikelidir. Evet; stratejik sorular gayet basittir, ancak yanıtlaması zor sorulardır. Strateji danışmanlığı çalışmalarında kurumlar ne yaptıklarını değil, yaptıklarını neden yaptıklarını sorgularlar. “Üç, beş, on sene zarfında kurumunuzu hangi konumda görüyorsunuz?” sorusuna birçok üst düzey yönetici tatmin edici cevaplar veremez, fakat verebilmelidir. “İşletmenizin varoluş sebebi (misyonu) nedir?”, “iş yapma ve beraber çalışma prensipleriniz nedir?”, “kurum kültürünüzü nasıl tarif edersiniz?”, “inovasyonun şirketinizde rolü nedir?”, “çekirdek yetkinliklerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” Bu ve benzeri kritik sorulara bütünsel cevaplar vermeyi başaran tepe yönetim ekipleri, strateji danışmanlığı sürecinin ilk aşamasını tamamlamış olurlar. Takip eden süreçte, sırasıyla stratejik analiz, stratejik sentez, strateji geliştirme, stratejik planlama ve strateji uygulama aşamaları üzerinde çalışılır. Tüm bu stratejik çalışmalar ve bu ışıkta strateji danışmanlığı, işletme, şirket ve kurumların gelecek garantisidir. Zira, hazırlık yapmayı aksatan yönetimler, işlerin aksamasını hazırlayacaktır. Bu bağlamda Yolaçaner Consulting, ileri görüşlü ve heyecan verici bir vizyonu gerçeğe dönüştürmek isteyen işletme, şirket ve kurum yönetimlerinin yanında yer alan, Ankara merkezli, uluslararası çalışma kapasitesinde bir strateji danışmanlığı bürosudur. Yolaçaner Danışmanlık bürosunun kurucusu Uğur Tansu Yolaçaner 1998 senesinden bugüne strateji danışmanlığı hizmetleri vermektedir. Özelliği, sadece strateji değil, aynı zamanda liderlik, kurum kültürü, inovasyon ve şirket satış-devralama-ortaklık-entegrasyon alanlarında da danışmanlık veriyor olmasıdır. Bu…

read more

Focusing. Odaklanan Kazanır!

800 800 Yolaçaner Consulting

Yönetimler özellikle kriz dönemlerinde focusing’in, yani odaklanma veya sadeleşmenin ne denli önemli ve gerekli olduğunu mecburiyetten anlar. Piyasalar iyiyken iş birimlerinde, örgüt yapısında ve maliyetlerde dallanıp budaklanan kurumlar, piyasalar daraldığında da tekrar büyük bir çaba ile sadeleşmek zorunda kalırlar. Oysa focusing anlayışında konu bahis olan odaklanma prensibi, devamlı göz önünde bulundurulması gereken, defaatle kontrol edilen ve sıkı disiplinle uygulanan bir yönetim unsurudur. Focusing de iki yönetim düzeyi ayırt ederiz: (1) Etkinlik –> Doğru şeyleri yapmak (2) Verimlilik –> Şeyleri doğru yapmak Rekabet pozisyonumuzu koruyarak hangi iş alanlarından çıkabiliriz? Etkinlik açısından yönetimin ilk önce nelerin yapılmayacağını belirlemesi çok önemlidir. Sorulması gereken iki temel soru vardır: (1) Müşterilerimize yönelik değer önerimizi etkilemeksizin hangi ürün ve hizmetleri eleyebilir ve/veya seyreltebiliriz? (2) Kurumsal işlevselliğimizi etkilemeden, yani kurumiçi sinerjilerden ferâgat etmeksizin hangi işlemleri kaldırabilir ve/veya seyreltebiliriz? Örnek odaklanma alanları: -Ürün ve/veya hizmet sunmamak; örneğin tamamen piyasadan çekilmek ve/veya belli bir müşteri kesitine veda etmek. -Kurumsal fonksiyonlardan vazgeçmek; örneğin halkla ilişkiler fonksiyonunu kaldırmak, depo giriş kontrolleri yapmamak, hukuk departmanını kapatmak. -Frekansları azaltmak; örneğin müşteri ziyaretleri, raporlama ve/veya toplantılarda sıklıkları azaltmak. -Kaliteyi düşürmek; örneğin servis vermemek ve/veya haftasonu ve gece servisini kaldırmak. -Kapsamları daraltmak; örneğin iç denetimleri tam kapsamdan rastgele yoklamalara düşürmek. -Süreçleri uzatmak; örneğin ürün teslimat sürelerini planlı olarak uzatmak. Focusing. Odaklanan Kazanır! Değer önerimizi nasıl daha verimli şekilde gerçekleştirebiliriz? Etkinlik yönünde potansiyelleri değerlendirdikten sonra sıra üzerine odaklanmaya karar verdiğimiz iş alanları ve fonksiyonlar açısından nasıl daha ekonomik olunabileceğini sorgulamaya gelir. Tespit edilmesi gereken, mevcut kaynakların, yani (1) sermaye, (2) işgücü, (3) bilgi ve (4) zamanın, iş alanları ve fonksiyonlara en ekonomik dağılımıdır. Bu bağlamda da yine sorulması gereken iki temel soru vardır: (1) Sabit maliyetle ürün-hizmet performansını nasıl artırabiliriz? (2) Ürün-hizmet performansını etkilemeden maliyetleri nasıl düşürebiliriz? Focusing. Odaklanan kazanır! Örnek odaklanma alanları: -Süreçleri standardize etmek ve sadeleştirmek; örneğin teklif sürecinde hazır şablonlar kullanmak. -Fonksiyonlar arası…

read more
X