• Eposta: info@yolacanerconsulting.com

Posts Tagged :

yaratıcılık

İnovasyon Kapasitesi Geliştirin!

940 788 Yolaçaner Consulting

İnovasyon kapasitesi sadece workshoplarda yaratıcılık yöntemleri öğrenerek gelişmez. Yöntemlerin fayda etmesi için kişinin altyapısını geliştirmesi gerekir. Altyapıyı mental veya zihinsel kapasite belirler. Yani kişi mental olarak hazır değilse, yüksek inovatif performans odaklı yöntemler de verimsiz kalırlar. Aynı şekilde, eğitimlere yapılan yatırımlardan da beklenen getiri elde edilemez. Performans amaçlı mental güç geliştirmenin yolu her alanda – spor, bilim, sanat, yönetim ve İNOVASYON – psikolojiden geçer. Nasıl ki, örneğin spor ve yönetim psikolojisi var, inovasyonun da aynı şekilde psikolojisi var. Zira, davranışlarımızın arkasındaki itici güç zihnimiz ve psikoloji de zihinle ilgili bilim dalıdır. Psikanalist Erich Fromm’un alttaki gözlemini önemsemeliyiz: “Birçok büyük buluş, herkesin hergün gördüğü, ama önemsemediği küçük ve bilinen olayların üzerinde düşünülerek yapılmıştır.” Fromm büyük buluşlardan, yani yönetim diliyle yıkıcı inovasyonlardan bahsediyor. Araştırmalarına göre yıkıcı inovasyonların arkasında küçük ve bilinen olayların, sabırla gözlenmesi, üzerinde düşünülmesi ve onlara ilişkin yepyeni çözümler üretilmesi yatıyor. Demek ki, ilk önce gözlemleyici bir zihin geliştirmek gerekiyor. İnovasyon Kapasitesi Geliştirin! Bilinçli Yaşam Gözlem kapasitesi bilinçli yaşamakla çok yakından ilişkili. Bilinçli yaşanan bir günde kişinin gördüğü, yaptığı ve yaşadığı zihninde daha belirgin bir iz bırakır. Oysa, az bilinçli yaşanan bir günde olaylar, binlerce kez görülmüş bir obje gibi hiçbir etkide bulunmadan geçip gider. Çok ilginçtir ki, bilinçli yaşam ve (algılanan) zaman akışı da birbiriyle doğrudan ilişkili. Bilinçdışının hakimiyetinde yaşanan bir gün hızla akıp gider. Nesneler ve olaylar bilindik olduğundan hiçbir şey ilgi çekmez ve bu nedenle de hatırlanmaz. Sürekli tekrar eden algılara zihin alışır ve zamanla keskinliğini, gözlemleme gücünü, İNOVASYON KAPASİTESİNİ yitirir. Zihnin bilinçli kısmı (mecazi anlamda) törpülene törpülene peyderpey küçülür, bilinçdışı ise göreceli büyümüş olur. Sonuç: Her şey giderek etkisini kaybeder, günler önemini yitirir ve kısalır. İnovasyon Kapasitesi Geliştirin! Mental inovasyon kapasitemizi geliştirmek için ne yapmalıyız? Dolaylı ve/veya dolaysız şekilde gözlemi köstekleyen alışkanlıkları farkedip sistematik bir şekilde elemeliyiz: -Yargılama alışkanlığı -Aşırı titizlik (mükemmeliyetçilik) -Dokunmadan, denemeden kavramaya çalışmak…

read more
X