• Eposta: info@yolacanerconsulting.com

Ambisyonum modern Türkiyede modern liderlerin yetişmesine aktif olarak katkı sağlamak.

Herkes gibi ben de her yönüyle kalender, samimi, değerlerini yaşayan, özgüvenli, yenilikçi, iradeli ve ihtisaslı liderlerden etkilenmişimdir.

X