• Eposta: info@yolacanerconsulting.com

Topsharing. İş-Hayat Dengesini Önemseyin!

  • 0
940 788 Yolaçaner Consulting

Yönetici pozisyonunu iki kişiye paylaştırmak inovatif bir çalışma modeli olarak gitgide kabul görmekte.

80’lerde Amerika’da geliştirilen model artık Avrupa’da da yaygınlaşıyor. İngiltere’de şirketlerin %48’i, Almanya’da ise %15’i topsharing modelini kültürlerine entegre etmiş durumda.[*]

Topsharing modelinde iki yönetici ekip olarak bir yönetim pozisyonunun sorumluluğunu üstlenir, iş ve zaman paylaşımını diyalog içinde anlaşarak organize ederler.

Topsharing. İş-Hayat Dengesini Önemseyin!

Örnek

Bir yanda evde çocuğuyla zaman geçirmek isteyen anne yönetici var. Örneğin, planlama ve raporlama işlerini üstüne o alır ve daha çok evden çalışır.

Diğer yanda hareketli işleri tercih eden erkek yönetici var. O da, örneğin toplantılara katılarak, müşteri ziyaretlerine giderek daha çok temsili işleri üstlenir.

Böylelikle, yöneticiler hem hayat tarzlarını, hem de güçlü yanlarını işlerine yansıtabilirler.

Topsharing. İş-Hayat Dengesini Önemseyin!

Modelin en güzel yönü, ekibe hem yüksek sorumluluk aktarması, hem de esnek olma imkanı tanıması.

Buna göre, ekip daima 50:50’lik bir zaman paylaşımı yapmaya mecbur değil. Dönem dönem 40:60, 30:70 ve hatta 60:60’lık kombinasyonlar da mümkün olabilir.

Elbette, güven ve diyalog topsharing modelinin en kritik başarı faktörleri. Bu nedenle topsharing sadece kültürel gelişmişlik seviyesi yüksek kurumlarda başarıyla uygulanabilecek bir çalışma modelidir.

Topsharing. İş-Hayat Dengesini Önemseyin!

Topsharing’in Öne Çıkan Avantajları

(1) Modern bir yönetim modelinin adaptasyonuyla kurumun iş pazarında itibarının yükselmesi

(2) Yüksek potansiyelli çalışanlara yönelik kurumun çekiciliğinin artması

(3) Yönetim kadrosunun daha az yıpranması ve böylece kuruma bağlılığın artması

(4) Tek bir yönetim pozisyonununda çift yetenek ve tecrübenin birleşmesi

(5) Pozisyonun hastalık ve tatilde boş kalmaması

(6) Bir yönetici şirketten ayrılsa bile diğer yöneticinin tüm bilgi ve yöntembilime sahip kalması

(7) Yöneticilerin birbirlerini denetlemesi ve olası kuraldışı davranışların azalma olasılığının artması

[*] ManagerSeminare. Sayı 212. Kasım 2015

Sosyal medya hesaplarım 

Twitter: https://twitter.com/UTYolacaner

Facebook: www.facebook.com/yolacanerconsulting

Google+: https://plus.google.com/utyolacaner/post

LinkedIn: https://tr.linkedin.com/in/utyolacaner

  • 0

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X