Kurum Kültürü Danışmanlığı - Yolaçaner Consulting 
 • Eposta: info@yolacanerconsulting.com

  Kurum Kültürü Danışmanlığı

  Danışmanınız olarak ...

  Gözlemlerim-Sorarım-Dinlerim

  Kurumunuzun ortak kimliğini, değerlerini, ambisyonunu belirler ve değerlendiririm

  Organizasyonun değişim potansiyelini analiz ederim

  Liderlik felsefesini alt, orta ve üst yönetimde belirler ve değerlendiririm

  İşletmede Çalışır, Mutlaka Sahaya Çıkarım

  Çalışanlarınızın, müşterilerinizin ve tedarikçilerinizin geribildirim fırsatlarını analiz ederim

  Kurumsal eğitim programınızı analiz ederim

  Bilgi yönetim sisteminizi analiz ederim

  Somut Gelişim Önerileri Veririm

  GÜVEN = KURUMUN BESLEYİCİ TOPRAĞI

  Ortak Ambisyon

  • Tüm kurumsal faaliyetlere anlam aşılamak
  • Çalışanların sorumluluk almasını sağlamak

  Ortak Değerler

  • Sürekli değişim ortamında insanlara oryantasyon
  • Kriz dönemlerinde destek

  Ortak Kimlik

  • Çalışanları kenetleyen bağlayıcı unsur
  • Kurumun üyesi olmakla gurur duyan insanlar

  DİYALOG = KURUMUN İNSANA DEĞER VERME MEKANİZMASI

  Kurum İçi Girişimcilik

  • Yatırım yetkisi ve bütçe sorumluluğu
  • Öğrenen organizasyon ve kişisel gelişim
  • Mobiliteyi kolaylaştırmak

  Proje Organizasyonu

  • Yönetim ve karar hakkı aktarmak
  • Hareket alanı ve yaratıcılığı teşvik
  • Sosyal sorumluluk

  İnsan Modeli

  • İnsan değerli hissetmek ister
  • Sorumluluk almak, karar vermek ister
  • Diyalog içinde olmak, katkı sağlamak ister

  İNOVASYON = KURUMUN GELECEK GÜVENCESİ

  Radikal İnovasyon Mentalitesi

  • Radikal inovasyonların rekabet avantajına sıradışı katkısını anlamak
  • Risk alma kapasitesi
  • Rutin inovasyonları rutin yönetime aktarmak

  İnovasyon Yönetim Sistemi

  • Bilgi ve network yönetim mekanizması
  • Ortaklık etme kapasitesi
  • İnovasyon finansmanı

  Inovasyon Stratejisi

  • Diyalog içinde tasarlanmış olması
  • Somut ve uygulanabilir olması
  • Yazılı olup tüm paydaşlara tanıtımının sağlanması
  X