• Eposta: info@yolacanerconsulting.com

Kurum Kültürü Danışmanlığı

Danışmanınız olarak ...

Gözlemlerim-Sorarım-Dinlerim

Kurumunuzun ortak kimliğini, değerlerini, ambisyonunu belirler ve değerlendiririm

Organizasyonun değişim potansiyelini analiz ederim

Liderlik felsefesini alt, orta ve üst yönetimde belirler ve değerlendiririm

İşletmede Çalışır, Mutlaka Sahaya Çıkarım

Çalışanlarınızın, müşterilerinizin ve tedarikçilerinizin geribildirim fırsatlarını analiz ederim

Kurumsal eğitim programınızı analiz ederim

Bilgi yönetim sisteminizi analiz ederim

Somut Gelişim Önerileri Veririm

GÜVEN = KURUMUN BESLEYİCİ TOPRAĞI

Ortak Ambisyon

 • Tüm kurumsal faaliyetlere anlam aşılamak
 • Çalışanların sorumluluk almasını sağlamak

Ortak Değerler

 • Sürekli değişim ortamında insanlara oryantasyon
 • Kriz dönemlerinde destek

Ortak Kimlik

 • Çalışanları kenetleyen bağlayıcı unsur
 • Kurumun üyesi olmakla gurur duyan insanlar

DİYALOG = KURUMUN İNSANA DEĞER VERME MEKANİZMASI

Kurum İçi Girişimcilik

 • Yatırım yetkisi ve bütçe sorumluluğu
 • Öğrenen organizasyon ve kişisel gelişim
 • Mobiliteyi kolaylaştırmak

Proje Organizasyonu

 • Yönetim ve karar hakkı aktarmak
 • Hareket alanı ve yaratıcılığı teşvik
 • Sosyal sorumluluk

İnsan Modeli

 • İnsan değerli hissetmek ister
 • Sorumluluk almak, karar vermek ister
 • Diyalog içinde olmak, katkı sağlamak ister

İNOVASYON = KURUMUN GELECEK GÜVENCESİ

Radikal İnovasyon Mentalitesi

 • Radikal inovasyonların rekabet avantajına sıradışı katkısını anlamak
 • Risk alma kapasitesi
 • Rutin inovasyonları rutin yönetime aktarmak

İnovasyon Yönetim Sistemi

 • Bilgi ve network yönetim mekanizması
 • Ortaklık etme kapasitesi
 • İnovasyon finansmanı

Inovasyon Stratejisi

 • Diyalog içinde tasarlanmış olması
 • Somut ve uygulanabilir olması
 • Yazılı olup tüm paydaşlara tanıtımının sağlanması
X