• Eposta: info@yolacanerconsulting.com

Satış, Devralma & Ortaklıklar Danışmanlığı

Danışmanınız olarak ...

Kritik Soruları Sorarım

Sorulmaya cesaret edilmeyen soruları sormaktan çekinmem

Temel stratejik prensipleri göz önünde tutmanızı sağlarım

Satın almanın ardından gelecek entegrasyon sürecine odaklanırım

Riskleri Gösteririm

Özenli şirket incelemelerine yönelik uluslararası proje tecrübemi sizinle paylaşırım

Büyük stratejik resmin daima göz önünde kalmasını sağlarım

Yöntembilim eksikliklerinden doğabilecek riskleri işaret ederim

Süreci Kolaylaştırırım

Muhtemel taraflar arası sürtüşmeleri gidermek için tecrübe ve kredibilitemi ortaya koyarım

Özellikle sınır ötesi projelerde olası iş ortağınıza ve danışmanlarına yüksek verimle yaklaşmanızı sağlarım

Güçlü Ortaklıklar

Yeni pazarlara güçlü ortaklıklarla başarılı giriş yapın

Sinerji

Pazarlama, genel yönetim ve AR-GE giderlerini paylaşarak azaltın

Rekabet Avantajı

Yeni teknoloji ve iş modellerine ulaşım sağlayın

Pazar Konumu

Tedarik ve satış kanallarınızı güvence altına alın

«Çoğu ortaklık ve devralmada yönetimler satın alma sürecini başarıyla tamamlamaya odaklanırken sonrasında çözülmesi gereken organizasyonel ve kültürel hususları ihmal ederler.»

Scott Moeller
Ortaklıklar & Devralmalar Uzmanı
University of London Cass Business School

KRİTİK BAŞARI FAKTÖRÜ = ÖZENLİ ENTEGRASYON PLANLAMASI VE HIZLI UYGULAMA

Entegrasyon Programı

Entegrasyon Planı
İletişim Planı
Organizasyon Yapısı
Personel Planı
Fonksiyonel Entegrasyon
Yeni Kurum Kültürü
X