• Eposta: info@yolacanerconsulting.com

Strateji Danışmanlığı

Danışmanınız olarak ...

İşletme Körlüğünü Dikkate Alırım

 • Sizi işletmenizin gerçekleriyle yüzleştirmekten çekinmem
 • Alışılagelmiş düşünce kalıplarının
  dışına çıkarım
 • Temel stratejik hatalardan korunmanızı sağlarım

Global Standartları Uygularım

 • Küresel standartlara ve yatırımcı beklentilerine uygun çalışırım
 • Güncel yöntembilim kullanırım
 • Proje tecrübemi çalışma ekibinize aktarırım

Rekabet Avantajı Sağlarım

 • Kurumunuzun gelecekteki başarısını ve karlılığını bugün güvence altına almanıza odaklanırım
 • Stratejik yol haritasıyla kolay, hızlı ve isabetli kararlar vermenize destek olurum

«Doğru şeyleri yapmak, şeyleri doğru yapmaktan daha önemlidir.»

Peter F. Drucker (1909-2005)
Strateji ve Yönetim Bilimci

Stratejik planlama nedir …?

 • Her sene tekrarlayan sistematik bir planlama süreci
 • Kurumun gelecekte hayatta kalmasını ve başarıyla rekabet etmesini güvence altına almak için yapılan ileri görüşlü eylem planı
 • Yepyeni ve tümüyle özgün kurumsal konumlandırma
 • İş tecrübesi, kurumsal içgörü ve temel hususları sorgulama kapasitesi gerektiren eleştirel çalışma

… ne değildir!

 • Piyasa koşullarıyla değişen süratlı taktik geliştirme süreci
 • Finansal göstergelerin kısa vadede maksimizasyonu için eylem planı
 • Finansal projeksiyon, AR-GE tasarımı veya yurtdışına açılım planı
 • Mevcut stratejinin en iyi strateji olduğunu tasdik ettirmek için yapılan onaylayıcı çalışma

«Stratejinin temel prensibi kesinlikle yapılmayacakları belirlemektir.»

Michael E. Porter
Strateji ve Yönetim Bilimci  –  Harvard Business School

STRATEJİK PLANLAMA HATALARI

Temel Hatalar

Dar Görüşlülük

 • Stratejistler süreç içinde «boğulur», ağaçtan ormanı göremezler
 • Neticede, sadece alışılagelmiş alternatiflere yer verilir ve ilk bakışta görülmesi zor ama değerli stratejik opsiyonlar gözden kaçar

Somutlaştırma Hataları

 • Stratejik taslak tutarlılıkla baştan sona gözden geçirilip sorgulanmaz
 • Bu sebeple, stratejiler soyut kalır ve uygulamada pratik sorunlar yaşanır.

Süreç Yönetim Hataları

 • Stratejik süreç içinde insan faktörünün önemi küçümsenir
 • Katılımcıların tecrübeleri ve duygusal/sosyal hassasiyetleri yeterince dikkate alınmaz; eğitim ve görüş mutabakatı için gerekli zaman ayrılmaz

Stratejik Analiz Hataları

 • Stratejik gereksinimlerin niteliği yanlış veya eksik teşhis edilir
 • Sorunlar katmanlılık ve karmaşıklık derecelerine göre sınıflandırılmaz

«Strateji planlamanın sonucu değildir. Tam aksine, planlamanın başlangıç noktasıdır.»

Henry Mintzberg
Strateji ve Yönetim Bilimci
Mc Gill University Faculty of Management
X