Strateji Danışmanlığı - Yolaçaner Consulting 
 • Eposta: info@yolacanerconsulting.com

  Strateji Danışmanlığı

  Danışmanınız olarak ...

  İşletme Körlüğünü Dikkate Alırım

  • Sizi işletmenizin gerçekleriyle yüzleştirmekten çekinmem
  • Alışılagelmiş düşünce kalıplarının
   dışına çıkarım
  • Temel stratejik hatalardan korunmanızı sağlarım

  Global Standartları Uygularım

  • Küresel standartlara ve yatırımcı beklentilerine uygun çalışırım
  • Güncel yöntembilim kullanırım
  • Proje tecrübemi çalışma ekibinize aktarırım

  Rekabet Avantajı Sağlarım

  • Kurumunuzun gelecekteki başarısını ve karlılığını bugün güvence altına almanıza odaklanırım
  • Stratejik yol haritasıyla kolay, hızlı ve isabetli kararlar vermenize destek olurum

  «Doğru şeyleri yapmak, şeyleri doğru yapmaktan daha önemlidir.»

  Peter F. Drucker (1909-2005)
  Strateji ve Yönetim Bilimci

  Stratejik planlama nedir …?

  • Her sene tekrarlayan sistematik bir planlama süreci
  • Kurumun gelecekte hayatta kalmasını ve başarıyla rekabet etmesini güvence altına almak için yapılan ileri görüşlü eylem planı
  • Yepyeni ve tümüyle özgün kurumsal konumlandırma
  • İş tecrübesi, kurumsal içgörü ve temel hususları sorgulama kapasitesi gerektiren eleştirel çalışma

  … ne değildir!

  • Piyasa koşullarıyla değişen süratlı taktik geliştirme süreci
  • Finansal göstergelerin kısa vadede maksimizasyonu için eylem planı
  • Finansal projeksiyon, AR-GE tasarımı veya yurtdışına açılım planı
  • Mevcut stratejinin en iyi strateji olduğunu tasdik ettirmek için yapılan onaylayıcı çalışma

  «Stratejinin temel prensibi kesinlikle yapılmayacakları belirlemektir.»

  Michael E. Porter
  Strateji ve Yönetim Bilimci  –  Harvard Business School

  STRATEJİK PLANLAMA HATALARI

  Temel Hatalar

  Dar Görüşlülük

  • Stratejistler süreç içinde «boğulur», ağaçtan ormanı göremezler
  • Neticede, sadece alışılagelmiş alternatiflere yer verilir ve ilk bakışta görülmesi zor ama değerli stratejik opsiyonlar gözden kaçar

  Somutlaştırma Hataları

  • Stratejik taslak tutarlılıkla baştan sona gözden geçirilip sorgulanmaz
  • Bu sebeple, stratejiler soyut kalır ve uygulamada pratik sorunlar yaşanır.

  Süreç Yönetim Hataları

  • Stratejik süreç içinde insan faktörünün önemi küçümsenir
  • Katılımcıların tecrübeleri ve duygusal/sosyal hassasiyetleri yeterince dikkate alınmaz; eğitim ve görüş mutabakatı için gerekli zaman ayrılmaz

  Stratejik Analiz Hataları

  • Stratejik gereksinimlerin niteliği yanlış veya eksik teşhis edilir
  • Sorunlar katmanlılık ve karmaşıklık derecelerine göre sınıflandırılmaz

  «Strateji planlamanın sonucu değildir. Tam aksine, planlamanın başlangıç noktasıdır.»

  Henry Mintzberg
  Strateji ve Yönetim Bilimci
  Mc Gill University Faculty of Management
  X